Ταξινόμηση κατά Ταξινόμηση κατά

BESTIA REGALIS

Κωδικός προϊόντος: AL P577
Διαθεσιμότητα: Ναι
 

CUORE DI DIAMANTE

Κωδικός προϊόντος: AL P609
Διαθεσιμότητα: Ναι
 

DRAGO TESCHIO

Κωδικός προϊόντος: AL P625
Drago Teschio
Primitiva ferocia scatenata.
Διαθεσιμότητα: Ναι
 

DOPO LA MORTE SUL NILO

Κωδικός προϊόντος: AL P634
Dopo morte sul Nilo
L'amuleto egiziano onnipresente e simbolo di vita eterna dopo la morte, in splendido stile Art Déco del 1920, generosamente costellate di scintillanti cristalli Swarovski

Διαθεσιμότητα: Ναι
 

CIONDOLO CRISTALLO CON STREGA

Κωδικός προϊόντος: AL P679

Cristallo strega Ciondolo
Il simbolo del principio del spiritualista per la salute mortale e protezione, con lo spirito rivolto verso l'alto presiede i quattro elementi terrestri; tempestato tutto cristalli Swarovski.


Διαθεσιμότητα: Ναι
 

Κωδικός προϊόντος: AL P573
Διαθεσιμότητα: Ναι
 

Κωδικός προϊόντος: AL P581
Διαθεσιμότητα: Ναι
 

LA NOTTE

Κωδικός προϊόντος: AL P600
Διαθεσιμότητα: Ναι
 

CROCE SCRIGNO INFINITA

Κωδικός προϊόντος: AL P553

Infinito Croce Scrigno
Casa Immutabile al impropriamente Redivivo, teologo devoto servitore e al conte Magistus, Adric.

Διαθεσιμότητα: Ναι
 

CORAGGIO DELL'AQUILA

Κωδικός προϊόντος: AL P624
 

Coraggio dell' Aquila
Atteggiamento di onore in araldica

Διαθεσιμότητα: Ναι
 

AMON-RA

Κωδικός προϊόντος: AL P656

Amon-Ra
L'antico dio egizio della creatività e della fertilità, astronomicamente legato alla costellazione dell'Ariete: bicolore, con cristalli Swarovski e contagocce.


Διαθεσιμότητα: Ναι
 

GIOIELLO DI DUDLEY

Κωδικός προϊόντος: AL P657

Gioiello di Dudley
La magnifica pinze del cortigiano celebre, e presunto amante segreto della Regina Vergine, Elisabetta 1, Robert Dudley: bicolore con cristalli Swarovski elsa decorata.


Διαθεσιμότητα: Ναι
 

MATRIMONIO GOTICO

Κωδικός προϊόντος: AL P659

Matrimonio gotico
Sposarsi con un tocco di romantico tenebre: Nastro articolato con cristalli Swarovski.


Διαθεσιμότητα: Ναι
 

SPECCHIO DI DRACULA

Κωδικός προϊόντος: AL P660

Specchio di Drakul
Incorniciato nella sua gigantesca, in decomposizione da ingresso, pende il bicchiere in cui egli non potrà mai vedere se stesso: con specchio inciso acrilico e cristallo Swarovski.


Διαθεσιμότητα: Ναι
 

DRAGO SMERALDO GIROCOLLO

Κωδικός προϊόντος: AL P676

Smeraldo Drago Girocollo
Le forze del mito antico e di magia della terra trasudano dal cuore di cristallo gemelli di ardore. Il 2tono organza verde girocollo è collegato ad adattarsi, mentre i draghi artigli e code tengono cristalli Swarovski in varie tonalità di verde.


Διαθεσιμότητα: Ναι
 

CIONDOLO OPUS SOPHIA

Κωδικός προϊόντος: AL P680
Opus Ciondolo Sophia
Ouroboros o gnostico disco mondo, la grande opera della dea della saggezza - dell'eternità dell'anima, con le grandi, a rotazione Swarovski globo di cristallo e getto contagocce.
Διαθεσιμότητα: Ναι
 

Κωδικός προϊόντος: AL P564
Διαθεσιμότητα: Ναι
 

Κωδικός προϊόντος: AL P566
Διαθεσιμότητα: Ναι
 

Κωδικός προϊόντος: AL P575
Διαθεσιμότητα: Ναι
 

Κωδικός προϊόντος: AL P585
Διαθεσιμότητα: Ναι
 

Κωδικός προϊόντος: AL P586
Διαθεσιμότητα: Ναι
 

Κωδικός προϊόντος: AL P589
Διαθεσιμότητα: Ναι
 

Κωδικός προϊόντος: AL P602
Διαθεσιμότητα: Ναι
 

Κωδικός προϊόντος: AL P610
Διαθεσιμότητα: Ναι
 

SCRIGNO DI COCO

Κωδικός προϊόντος: AL P613

Coco scrigno
Uno stile 1920, rettilinea, costruzione estetica del luogo di riposo finale per intrattenere il progettista maestro dell'epoca, caratterizzato da un suggestivo triangolare taglio Swarovski crystal contagocce e smokey smalto tomba.

Διαθεσιμότητα: Ναι
 

LETTO DI SANGUE E ROSE

Κωδικός προϊόντος: AL P630
Letto di SangueRose
Il cuore è il vivaio di emozioni aggrovigliate e romanticismo condannati; rose nere fioriscono nel sangue del cuore. Cristalli Swarovski brillano da sotto lo smalto rosso sangue.
Διαθεσιμότητα: Ναι
 

PIPPISTRELLO CRISTALLO

Κωδικός προϊόντος: AL P636
Pipistrello cristallo
The Jazz Età alternativa, con una splendida, scheggia-sfaccettato cristallino Swarovski sospeso da un classico effigie Streamline pipistrello

Διαθεσιμότητα: Ναι
 

PENDOLO MARIE ANTOINETTE copia

Κωδικός προϊόντος: AL P646
COLLANA MARIE ANTOINETTE

L'ultimo bacio di una regina, così opportunamente e con garbo che adornano il collo del erede. Vedere corrispondenti orecchini E310. Decorato con cristalli Swarovski Siam.


Διαθεσιμότητα: Ναι
 

DECODENCE

Κωδικός προϊόντος: AL P664

Decodence
Asparklingly splendida esposizione del design Deco allucinanti, articolato a brillare e stupire: gorgiera e penduli incrostati in tutto con cristalli Swarovski.


Διαθεσιμότητα: Ναι
 

Κωδικός προϊόντος: AL P516
Διαθεσιμότητα: Όχι
 

Κωδικός προϊόντος: AL P529
Διαθεσιμότητα: Όχι
 

Κωδικός προϊόντος: AL P531
Διαθεσιμότητα: Όχι
 

Κωδικός προϊόντος: AL P535
Διαθεσιμότητα: Όχι
 

Κωδικός προϊόντος: AL P547
Διαθεσιμότητα: Όχι
 

Κωδικός προϊόντος: AL P550
Διαθεσιμότητα: Όχι
 

Κωδικός προϊόντος: AL P558
Διαθεσιμότητα: Όχι
 

Κωδικός προϊόντος: AL P568
Διαθεσιμότητα: Όχι
 

Κωδικός προϊόντος: AL P571
Διαθεσιμότητα: Όχι
 

Κωδικός προϊόντος: AL P572
Διαθεσιμότητα: Όχι
 

Κωδικός προϊόντος: AL P579
Διαθεσιμότητα: Όχι
 

Κωδικός προϊόντος: AL P583
Διαθεσιμότητα: Όχι
 

Κωδικός προϊόντος: AL P598
Διαθεσιμότητα: Όχι
 

Κωδικός προϊόντος: AL P599
Διαθεσιμότητα: Όχι
 

Κωδικός προϊόντος: AL P608
Διαθεσιμότητα: Όχι
 

Κωδικός προϊόντος: AL P615
Διαθεσιμότητα: Όχι
 

SPADA DEL DESTINO

Κωδικός προϊόντος: AL P256

Spada del Destino
Con l'iscrizione latina 'Fortune favorito il coraggioso', e il potere del pentacolo.

Διαθεσιμότητα: Όχι
 

CROCE DI NOCTIS

Κωδικός προϊόντος: AL P206

Noctis Croce
Croce peltro gotico con emoglobina smalto rosso e nero.

Διαθεσιμότητα: Όχι
 

PASSIONE

Κωδικός προϊόντος: AL P530

passione
Un nodo torsione di spine sacri, piange lacrime di cristallo Swarovski rosso sangue

Διαθεσιμότητα: Όχι
 

ASCIA DI KASPAR

Κωδικός προϊόντος: AL P616

Ascia di Kaspar
Una lama pesante per fascia attraverso le orde.

Διαθεσιμότητα: Όχι
 

CROCE DI OSBOURNE

Κωδικός προϊόντος: AL P618

Croce di Osbourne
Segno di un sacerdote delle tenebre.

Διαθεσιμότητα: Όχι
 

CRANIO DI AZRAEL

Κωδικός προϊόντος: AL P620

Cranio di Azrael
Il demone si sveglia.

Διαθεσιμότητα: Όχι
 

SPIRITO DEL DESTINO

Κωδικός προϊόντος: AL P621

Spirito del Destino
Urlando verso l'ignoto.

Διαθεσιμότητα: Όχι
 

PENDOLO MARIE ANTOINETTE

Κωδικός προϊόντος: AL P644
COLLANA MARIE ANTOINETTE

L'ultimo bacio di una regina, così opportunamente e con garbo che adornano il collo del erede. Vedere corrispondenti orecchini E310. Decorato con cristalli Swarovski Siam.


Διαθεσιμότητα: Όχι
 

PENDOLO MARIE ANTOINETTE copia copia

Κωδικός προϊόντος: AL P653

BLACKADDER
Emblema araldico della croce scura di sedizione, gelosamente soffocato dalla vipera di inganno


Διαθεσιμότητα: Όχι
 

CATOPTRAUMA COLLANA

Κωδικός προϊόντος: AL P668

Catoptrauma Collana
L'antica arte della divinazione specchio invariabilmente predisse un buio Doom finale carico di un'esistenza privilegiata. Con specchio acidato e Swarovski color smeraldo e getto di cristalli. Gli orecchini E334.


Διαθεσιμότητα: Όχι
 

CIONDOLO OCCISI MORTE

Κωδικός προϊόντος: AL P681
Occisi Morte Ciondolo
Il cadavere sofferenza è etichettato con il latino per 'Killed By Death', sospeso su un tagliofuori, croce in pelle nera.
Διαθεσιμότητα: Όχι